ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์


วันที่ กิจกรรม เวลา สถานที่
2560
9 มิถุนายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2560 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 10.00 น. ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล 
24 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2559 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ในงาน SET in the City
2559
11 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2559 เวลา 14:10 – 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2559 เวลา 14:10 – 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย