ราคาหลักทรัพย์


ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: ASN
4.08 THB
+0.04 (0.99%)


ปรับปรุงล่าสุด: 16 มกราคม 2561
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 67,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 277,732
วันก่อนหน้า: 4.04
ราคาเปิด: 4.04
ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.04 - 4.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 3.30 - 7.75
Chart Type