ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณพัชรินทร์ ธรรมแงะ

โทรศัพท์: 02-619-2300 กด 0
โทรสาร: 02-619-2296
อีเมลล์: phatcharin.t@asnbroker.co.th

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 388 ชั้น 16 บี อาคารไอบีเอ็ม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400รายระเอียดผู้ติดต่อ

รายระเอียดที่ต้องการติดต่อ


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้