ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช

โทรศัพท์: 02-619-2300 กด 9
โทรสาร: 02-619-2296
อีเมลล์: churaiporn.l@asnbroker.co.th

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 388 ชั้น 16 บี อาคารไอบีเอ็ม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400รายระเอียดผู้ติดต่อ

รายระเอียดที่ต้องการติดต่อ


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้