ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์งบการเงิน
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2564 11 กันยายน 2564 468 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2564 30 มิถุนายน 2564 371 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2564 31 มีนาคม 2564 328 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2563 25 กุมภาพันธ์ 2564 780 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2563 12 พฤศจิกายน 2563 588 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2563 13 สิงหาคม 2563 486 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2563 14 พฤษภาคม 2563 433 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2563 673 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2562 13 พฤศจิกายน 2562 347 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2562 13 สิงหาคม 2562 344 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2562 14 พฤษภาคม 2562 394 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 707 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2564 11 กันยายน 2564 1.59 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 30 มิถุนายน 2564 158 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 31 มีนาคม 2564 921 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 25 กุมภาพันธ์ 2564 940 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 12 พฤศจิกายน 2563 1.56 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 13 สิงหาคม 2563 1.61 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 14 พฤษภาคม 2563 886 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2563 1.63 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 13 พฤศจิกายน 2562 1.32 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 13 สิงหาคม 2562 1.26 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2562 14 พฤษภาคม 2562 748 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 1.17 MB.
เอกสารนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 07 เมษายน 2564 935 KB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 14 กรกฎาคม 2563 1.85 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 11 เมษายน 2562 2.02 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 26 พฤศจิกายน 2561 1.10 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 18 กันยายน 2561 1.30 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 08 มิถุนายน 2561 1.02 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 11 เมษายน 2561 820 KB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 22 มีนาคม 2561 1.09 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 29 พฤศจิกายน 2560 1.04 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 11 กันยายน 2560 1.05 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 09 มิถุนายน 2560 1019 KB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 28 เมษายน 2560 407 KB.
Company Snapshot
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2563   12.84 MB.
รายงานประจำปี 2562   15.51 MB.
รายงานประจำปี 2561   9.53 MB.
แบบฟอร์ม 56-1

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB