ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์งบการเงิน
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2565 31 มีนาคม 2565 734 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2564 24 กุมภาพันธ์ 2565 776 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2564 11 กันยายน 2564 468 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2564 30 มิถุนายน 2564 371 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2564 31 มีนาคม 2564 328 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2563 25 กุมภาพันธ์ 2564 780 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2563 12 พฤศจิกายน 2563 588 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2563 13 สิงหาคม 2563 486 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2563 14 พฤษภาคม 2563 433 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2563 673 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2562 13 พฤศจิกายน 2562 347 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2562 13 สิงหาคม 2562 344 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 31 มีนาคม 2565 1.03 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 31 ธันวาคม 2564 1.00 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2564 11 กันยายน 2564 1.59 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 30 มิถุนายน 2564 158 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 31 มีนาคม 2564 921 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 25 กุมภาพันธ์ 2564 940 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 12 พฤศจิกายน 2563 1.56 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 13 สิงหาคม 2563 1.61 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 14 พฤษภาคม 2563 886 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2563 1.63 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 13 พฤศจิกายน 2562 1.32 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 13 สิงหาคม 2562 1.26 MB.
เอกสารนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 06 เมษายน 2565 3.32 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 07 เมษายน 2564 935 KB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 14 กรกฎาคม 2563 1.85 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 11 เมษายน 2562 2.02 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 26 พฤศจิกายน 2561 1.10 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 18 กันยายน 2561 1.30 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 08 มิถุนายน 2561 1.02 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 11 เมษายน 2561 820 KB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 22 มีนาคม 2561 1.09 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 29 พฤศจิกายน 2560 1.04 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 11 กันยายน 2560 1.05 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 09 มิถุนายน 2560 1019 KB.
Company Snapshot
Company Snapshot 3Q/2564 15 ธันวาคม 2564 2.03 MB.
Company Snapshot 1Q/2564 09 กรกฎาคม 2564 2.02 MB.
Company Snapshot 4Q/2563 31 ธันวาคม 2563 2.02 MB.
Company Snapshot 3Q/2563 21 กันยายน 2563 2.06 MB.
Company Snapshot 2Q/2563 24 มิถุนายน 2563 430 KB.
Company Snapshot 1Q/2563 24 มีนาคม 2563 409 KB.
Company Snapshot 4Q/2562 24 ธันวาคม 2562 408 KB.
Company Snapshot 3Q/2562 09 กันยายน 2562 408 KB.
Company Snapshot 2Q/2562 04 มิถุนายน 2562 402 KB.
Company Snapshot 1Q/2562 27 มีนาคม 2562 402 KB.
รายงานประจำปี
แบบ 56-1 One Report ปี 2564   12.12 MB.
รายงานประจำปี 2563   12.84 MB.
รายงานประจำปี 2562   15.51 MB.
แบบฟอร์ม 56-1
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563   5.91 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562   5.01 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561   16.49 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560   2.67 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559   965 KB.

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB