ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์งบการเงิน
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2563 13 สิงหาคม 2563 486 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2563 14 พฤษภาคม 2563 433 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2563 673 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2562 13 พฤศจิกายน 2562 347 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2562 13 สิงหาคม 2562 344 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2562 14 พฤษภาคม 2562 394 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 707 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2561 09 พฤศจิกายน 2561 349 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2561 08 สิงหาคม 2561 349 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2561 31 มีนาคม 2561 220 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2560 20 กุมภาพันธ์ 2561 935 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2560 08 พฤศจิกายน 2560 224 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 13 สิงหาคม 2563 1.61 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 14 พฤษภาคม 2563 886 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2563 1.63 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 13 พฤศจิกายน 2562 1.32 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 13 สิงหาคม 2562 1.26 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2562 14 พฤษภาคม 2562 748 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 1.17 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2561 09 พฤศจิกายน 2561 2.87 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2561 08 สิงหาคม 2561 1.08 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2561 31 มีนาคม 2561 704 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560 20 กุมภาพันธ์ 2561 1.22 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2560 08 พฤศจิกายน 2560 1.09 MB.
เอกสารนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 14 กรกฎาคม 2563 1.85 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 11 เมษายน 2562 2.02 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 26 พฤศจิกายน 2561 1.10 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 18 กันยายน 2561 1.30 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 08 มิถุนายน 2561 1.02 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 11 เมษายน 2561 820 KB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 22 มีนาคม 2561 1.09 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 29 พฤศจิกายน 2560 1.04 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 11 กันยายน 2560 1.05 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 09 มิถุนายน 2560 1019 KB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 28 เมษายน 2560 407 KB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 24 มีนาคม 2560 1.84 MB.
Company Snapshot
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2562   15.51 MB.
รายงานประจำปี 2561   9.53 MB.
รายงานประจำปี 2560   3.56 MB.
แบบฟอร์ม 56-1

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB