ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณพัชรินทร์ ธรรมแงะ

โทรศัพท์: 02-494-8388
โทรสาร: 02-013-7296
อีเมลล์: phatcharin.t@asnbroker.co.th

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 388 ชั้น 16 บี อาคารไอบีเอ็ม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400รายละเอียดผู้ติดต่อ

รายละเอียดที่ต้องการติดต่อ

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้