ราคาหลักทรัพย์


ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: ASN
4.56 THB
- (-%)


ปรับปรุงล่าสุด: 27 ตุลาคม 2563
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 0
วันก่อนหน้า: 4.56
ราคาเปิด: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 3.62 - 7.05
Chart Type