ข่าว


group newsroom_press

เอเอสเอ็นโบรกเกอร์ออกสินค้าใหม่

ย้อนกลับ25 กุมภาพันธ์ 2559

คุณ ธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็นโบรกเกอร์ เปิดเผยว่า ครึ่งปีหลังนี้จะร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจประกัน 2-3 ราย จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เป็นสินค้าเฉพาะของเอเอสเอ็น โบรกเกอร์ และเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งในแง่ราคาและบริการเสริม

โดยจะเปิดตัวภายในไตรมาส 3 ปีนี้ เพื่อกระตุ้นลูกค้าให้ซื้อประกันเร็วขึ้น รวมทั้งการที่ผู้ประกอบการรถยนต์ต่างเปิดตัวรถรุ่นใหม่ จะกระตุ้นให้ยอดขายเบี้ยรถยนต์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้ปีนเบี้ยประกันจะเพิ่ม 25% จากปีก่อนที่มี 1,100 ล้านบาท

นอกจากนั้น บริษัทยังเตรียมลงทุนพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ ที่เป็นฐานข้อมูลระบบไอทีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลุกค้าได้ละเอียดมากขึ้น เพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะกับลูกค้าได้ละเอียดมากขึ้น เพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ เหมาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้มีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น

ที่มา: มันนี่ทูเดย์