ข่าว


group newsroom_press

ASN Broker และเหล่าพนักงาน เข้าร่วมงาน "เพื่อพี่น้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมปีที่ 12

ย้อนกลับ25 กุมภาพันธ์ 2559

นิตยสาร ไทยแลนด์ อินชัวรันส์ ร่วมด้วย คุณ ธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ASN Broker และเหล่าพนักงาน เข้าร่วมงาน "เพื่อพี่น้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมปีที่ 12 "ตอน “ตามรอยพระองค์ ตรงตะเข็บชายแดน” เป็นโครงการแห่งการมีส่วนร่วม ทั้งสื่อมวลชนและทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทั้งในวงการประกันภัยและวงการอื่นๆ และทุกคนที่เข้าร่วมงาน มาทำงานเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคม เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากมายทุกครั้งทั้งนี้ ในการจัดงานพี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนฯ ครั้งที่12

โดยมีกิจกรรมหลักๆดังนี้

  1. ด้านการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 2.โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำหิน 3.โรงเรียนตชด.บ้านตะโกปิดทอง
  2. ด้านบริจาค : อุปกรณ์กีฬา การศึกษา วัสดุเกี่ยวกับการเรียน การสอน และสิ่งของ โดยแบ่งปันจัดสรร ให้กับทุกโรงเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ ประกอบด้วย-ร.ร.บ้านตะโกล่าง นักเรียน 695 คน-ร.ร.ตชด.บ้านตะโกปิดทอง นักเรียน 218 คน-ร.ร.ตชด.บ้านถ้ำหิน นักเรียน 285 คน
  3. บริจาคข้าวสารเพื่อเป็นอาหารกลางวัน ประมาณ 100 กระสอบ/ภาคเรียน
  4. บริจาคเงินเข้า "กองทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการรักษาพยาบาล"
  5. สนับสนุนยาเวชภัณฑ์